Dostawa artykułów spożywczych – oferent wybrany

Nr postępowania 2/RUS/ZO/2020

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie FOSa informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania 2/RUS/ZO/2020 na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla uczestników świetlic finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

został wybrany oferent nr 1 – ABER Sp. z o.o., Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, na łączną kwotę 1157,37 zł brutto (100 pkt.).