Dostawa materiałów plastycznych – oferent wybrany

Nr postępowania 1/RUS/ZO/2020

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie FOSa informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania 1/RUS/ZO/2020 na zakup i sukcesywną dostawę materiałów plastycznych i piśmienniczych na potrzeby zajęć w świetlicach finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

został wybrany oferent nr 3 – ArTech, Towarowa 9e, 11-416 Olsztyn, na łączną kwotę 1714,06 zł brutto (100 pkt.).