Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Godność – wartość ważna dla nas wszystkich. Zachęcamy do refleksji: co dla mnie znaczy żyć godnie? Co ja mogę zrobić, żeby inni mieli godne życie? A zwłaszcza ci, których na co dzień dotykają różne utrudnienia i bariery w życiu codziennym – te godzące często właśnie w ich godność.

W tym dniu pozdrawiamy szczególnie wszystkie organizacje i instytucje, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo doceniamy, to co robicie!