Fundraising – cztery szkolenia w lipcu

W dniach 2,3,16,17 lipca odbyły się dwugodzinne sesje szkoleniowe. Były to intensywne spotkania online, w ramach projektu „Fundraising .To działa!”.
W czasie spotkania 14 tu uczestników projektu zapoznało się z zasadami pozyskiwania środków innych niż dotacje. Szkolenie było prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską. W czasie spotkań omówione zostały podstawy oraz narzędzia fundraisingu. Uczestnicy szkolenia aktywnie spędzili czas przepracowano szereg ćwiczeń i każdy z uczestników skończył je z bagażem nowych przydatnych wiadomości.
Dziękujemy za aktywny udział
Beata Jakubiak – koordynatorka projektu b.jakubiak@federacjafosa.pl

Szkolenie Fudnraising To działa