Fundraising To działa! 2 – pierwsze spotkanie

W dniu 30 sierpnia br w siedzibie Federacji FOSa, odbyło się bezpłatne szkolenie pt. “Fundraising. To działa ! 2”
Szkolenie prowadzili Andrzej Pietrucha oraz Magdalena Pawlak. W szkoleniu udział wzięło 14 przedstawicieli z organizacji pomocowych województwa warmińsko- mazurskiego .
Uczestnicy spotkania podczas zajęć zastanwiali się nad tym, czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawili się
z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. Wspólnie odpowiedzieli na pytania, jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Przyjrzeli się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych, zastanowili się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz nad tym, jak unikać fundraisingowych błędów.

Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie wśród uczestników 3 organizacji do indywidualnego planu fundraisingowego. W tym celu zainteresowanym organizacjom

Przypominamy , wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria
* minimum pół roku działalności;
* wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od sierpnia do grudnia 2022 roku;
* przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie;
* posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB)
otrzymają indywidualne wsparcie profesjonalnego fundraisera w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych dla swoich organizacji.
Zapraszam do zgłoszeń do 7 września br na adres b.jakubiak@federacjafosa.pl