Fundraising to działa! – bezpłatne szkolenie

W imieniu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zapraszamy na bezpłatne szkolenie – Fundrasing to działa!

Twoja organizacja chce realizować działania także z innych środków niż dotacje od rządu czy samorządu? Można się tego nauczyć. Federacja FOSa zaprasza przedstawicieli organizacji pomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkolenia
z fundrasingu.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną szkolenia realizowane będą w formule on-line, po cztery – dwugodzinne spotkania w dniach:

2 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

3 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

16 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

17 lipiec w godzinach 10:00 – 12:00

Uczestnicy otrzymają link do platformy internetowej, na której odbywać się będzie szkolenie (nie trzeba mieć specjalnych aplikacji).

Cele szkolenia:

Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.

Wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane
i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od lipca do grudnia 2020 roku; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB) otrzymają wsparcie profesjonalnego fundraisera
w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje:

Fundraising, definicja, źródła pochodzenia, zasady i zastosowanie.
Efektywne wdrażanie fundraisingu.
Sposoby zbierania funduszy i darowizn na cele społeczne.
Komunikacja celów fundraisingowych.
Opracowanie mapy społeczności.
Powody, dla których ludzie wspierają finansowo organizacje społeczne.
Fundraiser, jego rola i zadania oraz jego status w organizacji.
Cykl relacji z darczyńcą.
Przygotowanie kampanii fundraisingowej, plan działań.

W celu zapisania się na szkolenie proszę o kontakt: Beata Jakubiak tel. kom. 602 486 476 b.jakubiak@federacjafosa.pl. Liczba miejsc ograniczona. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 26.06.2020 r.

Wszelkie informacje o szkoleniach i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.federacjafosa.pl.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu Fundraising

Zaproszenie do udziału w szkoleniu Fundraising