Fundrising wchodzi do FOSy

Od marca br. realizujemy projekt „Skuteczny fundrising w Federacji FOSa” (finansowane ze środków EVZ), którego celem jest wdrożenie fundrisingu w naszej organizacji. Od kilku miesięcy pracujemy bardzo intensywnie z ekspertem Andrzejem Pietruchą z Warszawy. Podczas szkolenia w Olsztynie w dniach 9 i 15 lipca wyszło kilka bardzo istotnych rekomendacji dla nas, m.in. potrzeba uruchomienia nowej marki przy FOSie – roboczo nazwanej Senior (w niej pomieszczą się wszystkie realizowane przez nas inicjatywy, projekty i działania na rzecz seniorów). W tej chwili pracujemy nad planem kampanii fundraisingowej. Będziemy włączać każdego w to przedsięwzięcie, ujednolicimy promocje, informacje o FOSie, wdrożymy system CRM do obsługi m.in. baz kontaktów- darczyńców.
Wejście w fundrising to będzie dla FOSy bardzo dużym wyzwaniem i zmianą, ale daje też szansę na uniezależnienie się od funduszy zewnętrznych.
Z ważnych informacji na koniec taka, że Aneta Fabisiak – Hill została menadżerem fundrisingu w FOSie, zaś Monika Michniewicz – menadżerem Marki Senior.