Godni Naśladowania działają na rzecz innych

Interesujące wystąpienia, podejmowane tematy i dyskusje. 10 października odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur. Tego dnia poznaliśmy także laureatów Godnych Naśladowania.

– Organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, są partnerami każdego samorządu – podkreślał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Cenimy te wzajemne dobre relacje. Widzimy, że w ostatnim trudnym czasie, organizacje pozarządowe zdały egzamin.

Konkurs “Godni Naśladowania”  organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami. W tym roku partnerami konkursu byli: Stowarzyszenie EWSIP, Federacja FOSa, Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Bank Żywności w Olsztynie. Tym razem zgłoszenia oceniono w czterech kategoriach konkursowych: Organizacja Godna Naśladowania, Pozarządowiec Godny Naśladowania, Samorząd Godny Naśladowania oraz Przedsiębiorca Godny Naśladowania. Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Organizacją Godną Naśladowania, kapituła konkursu uznała Fundację „W krajobrazie” (najlepsza inicjatywa). Za całokształt działalności organizacji tytuł Organizacji Godnej Naśladowania trafił do Fundacji SPA for Cancer. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych, Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka, Stowarzyszenie Fabryka Dobra.

– Realizujemy m.in. Global Garden Project, międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach którego organizujemy ogrody przyszkolne, edukacyjne, przy różnych jednostkach. Staramy się prowadzić projekt również w różnych zakątkach świata na Wyspie Zielonego Przylądka, w Kenii i wielu innych krajach. Jeździmy po całym świecie, zbieramy doświadczenia i staramy się je przekładać na nasz polski grunt – tłumaczy Mariusz Antolak, prezes Fundacji „W krajobrazie”, która uzyskała tytuł Organizacji Godnej Naśladowania, kapituła konkursu uznała Fundację „W krajobrazie” (najlepsza inicjatywa). – To bardzo ważne, by pokazywać ludziom w różnych zakątkach świata, jak łączą nas podobne powiązania. Zajmujemy się edukacją globalną, a Global Garden Project jest naszym flagowym pomysłem. Współpracujemy z różnymi organizacjami, ludźmi zagrożonymi wykluczeniem, z dziećmi, osobami starszymi, z Klubami Seniora, z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych, które dziś zostało również wyróżnione, co mnie bardzo cieszy. Nagroda jest wyjątkowym wyróżnieniem. Byliśmy wielokrotnie doceniani w skali kraju, a to pierwsza lokalna nagroda w naszej historii.

Za całokształt działalności nagrodę otrzymała Fundacja Spa for Cancer.

– Nasza akcja Kobieta PRO pozytywnie wzmacnia przekazy zachęcające do profilaktyki raka i nasz pomysł podchwyciły inne miasta z Polski. Akcja mówi o tym, że nasze kobiety są profesjonalne, prospołeczne, ale też profilaktyczne, czyli dbają o profilaktykę – podkreśla Anna Hencka, prezeska Fundacji Spa for Cancer. – Prowadzimy również kampanię związaną z rakiem piersi HER 2 ujemnego, czyli „Masz wybór”, gdzie edukujemy o w
sparciu i możliwościach leczenia. Nagroda jest dla nas niesamowitym sukcesem.

W kategorii II Pozarządowcem Godnym Naśladowania została Agnieszka Sakowska-Hrywniak, a wyróżnienie otrzymała Angelika Stawisińska.

– Jestem bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się, że zostanę laureatem konkursu. Działam od wielu lat i robię to z potrzeby serca – mówiła w czasie gali konkursu Agnieszka Sakowska-Hrywniak. – Działam tak, aby pomagać drugiemu człowiekowi. Warto pomagać. Choćby najmniejsze działanie każdego z nas sprawiłoby, że ten świat byłby lepszy.

W kategorii III konkursu za Samorząd Godny Naśladowania Kapituła Konkursu uznała Gminę Miasto Kętrzyn, wyróżnienie otrzymała Gmina Grodziczno.

W kategorii IV Przedsiębiorcą Godnym Naśladowania została spółka KOMA Usługi Komunalne sp. z o.o., a wyróżnienia trafiło do Piotra Palińskiego z Palina Auto Naprawa.

Podziękowania za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej otrzymali” American Home Biuro Nieruchomości oraz WAITW Ariel Zubiel.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz nominowanym do konkursu!