“Godni naśladowania”

Federacja FOSa, zaprasza serdecznie do udziału w konkursie organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Godni naśladowania”. To unikalna szansa, aby wyróżnić lokalne organizacje pozarządowe, działaczy III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorców wyróżniających się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami. Tytułem „Godni naśladowania” nagrodzone zostają organizacje i osoby, których aktywność wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kreatywność, zaangażowanie, otwartość i bezinteresowność w działaniach to cechy najbardziej cenione, które będą promowane, aby zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi. W bieżącej edycji konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, statuetki „Godnych Naśladowania” oraz nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd oraz Przedsiębiorca.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 19 października 2020 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia, w trakcie spotkania, którego formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl pod linkiem https://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/810/godni-nasladowania-startuje-xvii-edycja-konkursu.html