Grupowe poradnictwo psychologiczne jako forma profilaktyki radzenia sobie z samotnością!

Samotność wskazuje na potrzebę towarzystwa i przynależności. Większość osób starszych nie radzi sobie w sytuacjach osamotnienia i cierpi z powodu braku posiadania bliskiej rodziny. Życie w odosobnieniu, z dala od ludzi ma ogromny wpływ na poczucie własnej wartości. Dlatego 8 kwietnia w biurze Federacji FOSa w ramach projektu „Senior Worths: godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!” odbyło się grupowe poradnictwo psychologiczne podczas którego seniorki i seniorzy rozpoczęli pracę nad poprawą swojego samopoczucia i osamotnienia. Wykonali piękne rysunki odzwierciedlające ich obecny stan ducha i umysłu. Pani psycholog czuwała nad przebiegiem spotkania, uważnie słuchała i motywowała do zmiany.

Jesteś osoba starszą i samotną. Potrzebujesz wsparcia psychologicznego? Przyjdź do nas ul. Linki ¾, IV piętro, Olsztyn lub zadzwoń 799 099 862.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.