Hoży seniorzy

Nic tak nie mobilizuje do działania, jak wzajemna inspiracja i współpraca. Najpierw trzeba się jednak dobrze poznać, porozmawiać i pobawić w oderwaniu od codziennych spraw i domowych obowiązków.

Doświadczyła tego grupa seniorów z gminy Jeziorany, która w dniach 22-23 września wraz z animatorką z Federacji FOSa uczestniczyła w edukacyjno-integracyjnym wyjeździe do hotelu w Zalesiu. Integracja i edukacja to dobrana para, o czym seniorzy przekonali się podczas warsztatów. Jak sami powiedzieli, spodziewali się nieco nudnych wykładów, a tymczasem w przyjaznej atmosferze mieli okazje opowiedzieć o sobie, swoich doświadczeniach czy trudnościach. Warsztat dotyczył też innowacyjnych działań na rzecz środowisk seniorskich, w tym tych podejmowanych przez Federację FOSa, jak “200 lat”, “Ciepły telefon”, “Przyjazny sąsiad”, “Silver Sharing” czy rady seniorów. Seniorzy najlepiej wiedzą, jakie problemy dotykają ich środowiska, dlatego najżarliwsza dyskusja toczyła się wokół pomocy osobom starszym i potrzebującym.

Wyjazd miał być motywacją do dalszych działań angażujących jeziorańskich seniorów i liczymy, że taką rolę spełnił. Kolejne spotkania przed nami.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego