Jak dbać o swoje prawa?

O tym w jaki sposób dbać o swoje prawa w urzędach i instytucjach, które ich nie respektują uczestnicy projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż” rozmawiali podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Osób Starszych, które odbyło się 06 listopada w siedzibie Federacji. To była ważna lekcja, uczestnicy poznali realne przypadki interwencji Rzecznika i nauczyli się w jaki sposób postępować w momencie dyskryminacji ze względu na wiek.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.