Jak walczyć z przemocą wobec seniorów

Jednym celów realizowanego przez Federację FOSa projektu “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec osób starszych. 27 kwietnia już po raz drugi zebrał się zespół, który stara się o opracowanie i upowszechnienie ścieżki postępowania w wypadku podejrzenia przemocy, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz codziennego wsparcia seniorów oraz ich rodzin. Dyskusja dotyczy potrzeb polityki senioralnej, niewydolności systemu opieki, braku wsparcia seniorów doświadczających przemocy.

Ścieżka zostanie wypracowana przez interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, psychologa, rzecznika osób starszych, prawnika, przedstawicieli wojewody i  policji  oraz reprezentantki domów pomocy społecznej. Spotkania moderuje Piotr Wasyluk.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny