Język dyskryminujący seniorów.

„Taka stara babcia, a ćwiczy”. „Stary dziadek, a sport uprawia”. „Babcia zje teraz ten obiadek” To wyrażenia, które dyskryminują osoby starsze. To bezosobowa forma w komunikacji z osobą starszą w przestrzeni publicznej. Dziś zapraszamy Państwa do rozmowy o słowach, które odbierają godność osobom starszym.
Spotkanie o języku dyskryminującym osoby starsze już w poniedziałek, 13 lutego o godzinie 16.00. Transmisja on-line odbędzie się na profilu Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.
Naszą gościnią będzie Magdalena Małgorzata Skrzydlewska – specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka, aktywistka i animatorka społeczna. Autorka edukacyjno-aktywizujących projektów społecznych adresowanych do osób starszych, w tym pierwszego w Polsce, realizowanego przez stowarzyszenie Forum 4 Czerwca, projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce”, poruszającego tematykę dziadurzenia (gerontomowy) – dyskryminacyjnego sposobu komunikowania się z osobami starszymi. Autorka i koordynatorka projektu “Twoje słowa. Moja godność”.
Badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca pokazują, że używanie w komunikacji form dyskryminujących osoby starsze jest zjawiskiem powszechnym. Funkcjonuje już specjalne określenie takiego języka, który nazwano „dziadurzeniem”. Co to jest? „Dziadurzenie” (w języku angielskim „elderspeak”) to używanie specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka. Według badań „dziadurzenia” doświadcza ponad jedna trzecia osób w wieku 60 plus. Ponad jedna czwarta osób powyżej 60 roku życia doświadcza go w formie instytucjonalnej dyskryminacji. Dziadurzenie narusza godność osób starszych. Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” przystąpiło do realizacji projektu „Twoje słowa. Moja godność”. Projekt „Twoje słowa. Moja godność” jest kontynuacją pierwszego w Polsce projektu podejmującego problem dziadurzenia „Język wobec starości – szacunek w praktyce”.
Spotkanie odbędzie się w ramach Projektu Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.