Już 5 października poznamy wyniki Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI”

Już 5 października 2023r., w trakcie Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w godz. 11:00 – 14:00, w Hotelu Wileńskim w Olsztynie, przy ul. Knosały 5, poznamy aktywne seniorki i aktywnych seniorów z Warmii i Mazur, wręczymy nagrody i wyróżnienia. Poznamy osoby nietuzinkowe, którym bliska jest idea pracy  na rzecz swojej generacji i swoich lokalnych społeczności. Osoby niezwykłe! Organizatorem konferencji jest Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego a organizatorem konkursu Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Na Konferencję należy przesłać zgłoszenie: zgłoszenie na konferencję 5 października

i przesłać je na adres mailowy a.kociecka@warmia.mazury.pl