Kolejne spotkanie “Strażników Pamięci”

Wiedzy nigdy dość, nasi seniorzy i seniorki – uczestnicy projektu “Strażnicy Pamięci”osoby, które jako dzieci przeżyły niemieckiego obozy oraz ich “przyjaźni sąsiedzi”, zwiększają swoje kompetencje społeczne dzięki angażowaniu się w działania projektowe. Na spotkaniu z panią psycholog zapoznają się z nowymi technikami radzenia sobie z emocjami, dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, wymieniają uwagi. Natomiast dzięki poradnictwu z zakresu prawidłowego żywienia otrzymują wiele wskazówek jak dbać o zdrowie i prawidłową higienę snu.
Realizowany przez federację FOSa projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany jest ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.