Konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższym czasie.

Dyskusja nad poprawą dobrostanu osób starszych i niesamodzielnych jest pierwszym etapem projektowania wysokiej jakości usług społecznych dla społeczności lokalnych.

Federacja FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych i miejsca w nich organizacji pozarządowych.

Szczególnie ważne są dla nas usługi dla osób starszych. Prowadzona przez nas Regionalna Strefa Pomocy jest jednym rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych.

Wdrażanie i rozwój takich usług wymaga dyskusji i zaangażowania wielu podmiotów.

Dlatego zapraszamy na konferencję Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną, która będzie przestrzenią do dyskusji nad przyszłością usług społecznych w środowiskach lokalnych (program w załączeniu).

 Konferencja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. 1 go Maja 5.

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonać do 20 czerwca br. poprzez Formularz zgłoszeniowy

Olsztyn, zaproszenie, program konferencji

 

W wypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Michniewicz.

Regionalna Strefa Pomocy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10-535 Olsztyn, ul. Linki ¾

tel. 89 523 60 92, tel. kom. 799 099 862

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG