Konkurs dla aktywnych seniorów Warmii i Mazur

Szanowni Państwo, po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pragnie wspierać i wyróżnić aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego środowiska.
Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków).
Opisy powinny ujmować działania na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.
Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat/ka może zgłosić się osobiście.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronach www.federacjafosa.pl i www.warmia.mazury.pl. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy od 15 października do 30 października 2020. Rozstrzygnięcia konkursu planujemy dokonać podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które odbyć się ma w listopadzie br. w Olsztynie.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Laureatką nagrody głównej za rok 2019 została Halina Pyszko, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy (na zdjęciu).

Regulamin Konkursu wraz z formularzami znajdą Państwo w załączeniu. W przypadku pytań informacji udziela Pani Magdalena Chojnacka,  m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92.

regulamin_konkursuzal.1

_do_regulaminu-wniosek_indywidualny-1 (1)

zal_do_wniosku_nr1-ochrona_danych_osobowych-1