POŚREDNICTWO PRACY – Працевлаштування

[WERSJA POLSKA PONIŻEJ]

Як громадська організація, ми щодня працюємо з людьми, які опинилися у складній життєвій ситуації. Ми допомогли знайти роботу кільком сотням людей.

У ситуації, що склалася, ми вирішили допомогти з працевлаштуванням іноземців, які опинилися в Польщі у зв’язку з бойовими діями на території України та знаходяться в особливо складній життєвій ситуації.

Тут ми надаємо подання

 • Роботодавці, які хочуть найняти працівника, який знаходиться в Польщі через військові дії в Україні
 • Люди, які шукають роботу українського походження

Принципи посередництва роботи нами

 1. Посередництво відбувається тільки в режимі онлайн.
 2. Ми приймаємо анкети від роботодавців лише від компаній/установ, які надсилатимуть серйозні пропозиції роботи.
 3. У разі закінчення терміну дії пропозиції, надішліть коротку інформацію на адресу електронної пошти adviscykariery@federacjafosa.pl
 4. Команда професійної активації Федерації FOSa узгоджує пропозицію роботи з кандидатом.
 5. Потенційному працівнику негайно надсилається контакт Роботодавцю (адреса електронної пошти, номер телефону, коротка інформація про роботодавця та посаду).
 6. Ми не надсилаємо Роботодавцям дані про потенційних співробітників.
 7. Федерація FOSa залишає за собою право не нести відповідальності перед роботодавцем і працівником. Наша роль полягає в тому, щоб зіставити роботодавця (на основі анкети) і працівника (на основі анкети).
 8. Анкети для шукача роботи приймаються лише від іноземців, які прибули до Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні та перебувають у особливо складній життєвій ситуації.

Анкета для роботодавця: Будь ласка, натисніть на посилання.

Бланк анкети для шукача роботи: Будь ласка, натисніть на посилання.

---

Jako organizacja pozarządowa na co dzień pracujemy z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Pomogliśmy znaleźć pracę kilkuset osobom.

W obecnej sytuacji zdecydowaliśmy się na pomoc w pośredniczeniu pracy cudzoziemcom, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W tym miejscu prowadzimy zgłoszenia

 • Pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracownika znajdującego się w Polsce ze względu na prowadzone działania wojenne na Ukrainie
 • Osób poszukujących pracy pochodzenia ukraińskiego

Zasady pośredniczenia przez nas pracy

 1. Pośrednictwo odbywa się jedynie w formie on-line.
 2. Formularze zgłoszeniowe od Pracodawców przyjmujemy wyłącznie od firm/instytucji, ngo które prześlą poważne oferty pracy.
 3. W przypadku wygaśnięcia oferty prosimy o krótką informację na adres e-mail: doradcykariery@federacjafosa.pl
 4. Zespół aktywizacji zawodowej Federacji FOSa dopasowuje ofertę pracy do kandydata.
 5. Potencjalnemu pracownikowi wysyłany jest niezwłocznie kontakt do Pracodawcy (adres e-mail, telefon, krótkie info o pracodawcy i stanowisku pracy).
 6. Nie przesyłamy Pracodawcom danych zgłoszonych potencjalnych pracowników.
 7. Federacja FOSa zastrzega sobie prawo, że nie odpowiada za Pracodawcę i za pracownika. Nasza rola to dopasowanie Pracodawcy (po podstawie formularza zgłoszeniowego) do pracownika (na podstawie formularza zgłoszeniowego.
 8. Formularze zgłoszeniowe dla osoby poszukującej pracy przyjmujemy wyłącznie od cudzoziemców, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy: należy kliknąć w link.

Formularz zgłoszeniowy dla osoby poszukującej pracy: należy kliknąć w link.