Lekcje języka polskiego w Strefie aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców

W Federacji Fosa odbywają się lekcje języka polskiego dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Pierwsza grupa rozpoczęła zajęcia prawie dwa miesiące temu, a obecnie prowadzimy sześć  grup liczących od 10 do 16 osób. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają dwie godziny.

Każdy/każda z osób uczestniczących otrzymał/a podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń z serii „Polski. Krok po kroku”, na bazie których uczniowie uczą się języka podczas lekcji i w domu. Nauczyciele główny akcent kładą na konwersacje, umiejętność praktycznego posługiwania się językiem polskim, ale uczniowie intensywnie ćwiczą też gramatykę.

Uczestnicy mówią o potrzebie nauki języka w kontekście szukania pracy oraz ułożenia sobie życia w Polsce, nawet jeśli miałoby być one tymczasowe. Jedna z uczestniczek, matka dziecka w wieku szkolnym, opowiadała, że zdecydowała się na zajęcia po tym, jak na spotkaniu w szkole nie potrafiła porozumieć się z nauczycielką i nie zrozumiała wielu ważnych informacji. Po zaledwie miesiącu nauki języka polskiego (osoba brała udział we wszystkich lekcjach) trafiła znowu do szkoły, do której chodził jej syn i nie tylko zrozumiała nauczycielkę, ale też sama została dobrze zrozumiana.

Osoby uczestniczące w kursach języka polskiego zwracają uwagę na bardzo wspierające relacje z nauczycielami, którzy tworzą bezpieczne sytuacje edukacyjne. Dzięki takiemu relacyjnemu podejściu i dobrej atmosferze uczniowie łatwiej przełamują bariery związane z mówieniem i szybciej nabywają umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Prowadzone kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy są bezpłatne dzięki realizacji projektu Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, który jest finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.