Maria Kaliszewicz – Aktywna Seniorka Warmii i Mazur w 2020

W konkursie “Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” w 2020 roku zwyciężyła Maria Kaliszewicz z Kętrzyna (foto. ze strony UM Kętrzyn) wyróżnieni zostali Irena Warszawska z Prostek, Danuta Zdunek z Rybna (powiat działdowski), Zofia Chrostek z Piecek oraz Jan Jendrycki z Jonkowa.

To była druga edycja konkursu na „Aktywnego seniora/seniorkę na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pragnie wspierać i wyróżnić aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego środowiska lokalnego. Do konkursu zgłoszono w 2020 roku w sumie jedenaście osób.

W czwartek, 26 listopada podsumowanie konkursu zgromadziło kilkadziesiąt osób, które online, przy monitorach komputera uczestniczyło w uroczystości.

– Cieszymy się bardzo, ponieważ do konkursu zgłoszono osoby aktywne i zaangażowane w życie społeczności lokalnych – mówił Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa.

Wydarzenie poprowadziła nieoceniona Irena Telesz-Burczyk, aktorka Teatru im. Jaracza.

Uroczystość zainaugurował Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa. List Jolanty Piotrowskiej, wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeczytała Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł Aktywnej Seniorki Warmii i Mazur trafił do MARII KALISZEWICZ z Kętrzyna.

Pani Maria jest współzałożycielką Koła Rękodzieła Artystycznego, na bazie którego powstało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski. To ona była pomysłodawczynią konkursu gwary mazurskiej „Gwarzymy po kętrzyńsku”, Mazurskich Morcinków, czyli imprezy opowiadającej o kulturze Mazurów czy Mazurskiego Zielnika. Propaguje wiedzę o Mazurach. Mazurskie Morcinki to dziś ważne wydarzenie, o którym mówi się w całej Polsce. Jest wiceprzewodniczącą Kętrzyńskiej Rady Seniorów, była współorganizatorką „Senioriady po Kętrzyńsku”. Sama mówi, że jej całym życiem jest działalność na rzecz innych.

– Dziękuję za ten kredyt zaufania, który otrzymałam – mówiła Maria Kaliszewicz. – Jestem wdzięczna i dumna. Dumna jestem przede wszystkim z tego, że mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę działać. Bez nich działalność Konika Mazurskiego nie byłaby możliwa. Kętrzyn jest też miastem, gdzie ludzie chętnie przychodzą na spotkania. Chcę też podziękować władzom miasta, dzięki którym mamy piękną siedzibę. Gdyby nie to miejsce, gdzie można organizować warsztaty. Ale jeden człowiek, sam, niewiele jest w stanie zdziałać. Musi mieć ludzi wokół siebie. I za to dziękuję.

Wyróżnienia w konkursie „Aktywny Senior/Seniorka Warmii i Mazur” trafiły do:

IRENY WARSZAWSKIEJ: Irena Warszawska pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”. Swoją wiedzą potrafi dzielić się z uczestnikami warsztatów, które organizuje dla lokalnej społeczności. Jako wolontariusz włącza się w działania realizowane przez stowarzyszenie „Nasze Prostki. Ma w sobie wiele pozytywnej energii. Od wielu lat jako wolontariusz prowadzi m.in. też warsztaty rękodzieła przy Klubie Seniora przy GOK w Prostkach. Założyła też Koło Gospodyń Wiejskich. Integruje mieszkańców swojej miejscowości i zaraża entuzjazmem w działaniu na rzecz innych.

DANUTY ZDUNEK: Danuta Zdunek od 2012 roku jest liderką Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno. Jest aktywną seniorką, która organizuje różne akcje i projekty, aktywizujące przede wszystkim seniorów. Działa na rzecz rozwijania zdrowego stylu życia u osób w wieku senioralnym, jej aktywność nakierowana jest przeciwko wykluczeniu społecznemu tej grupy. Jest aktywnym członkiem Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami, dzięki czemu seniorzy mogli brać udział w szkoleniach i warsztatach. Od stycznia 2020 roku działa utworzony w Rybnie Dom Seniora, w którym członkowie Stowarzyszenia mają swoją siedzibę i mogą w ramach swoich zadań statutowych aktywizować osoby starsze. Danuta Zdunek przyczyniła się niewątpliwie do pokazywania społeczności lokalnej i władzom samorządowym potrzeb seniorów.

ZOFII CHROSTEK: Zofia Chrostek jest założycielką i inicjatorką Zespołu „Iskierka Nadziei” w Pieckach, który współpracuje z wieloma lokalnymi organizacjami. W zespole występują seniorzy, którzy tworzą piękne spektakle, występy muzyczne i wiele artystycznych wydarzeń. Szeroko współpracuje z wieloma organizacjami. Była inicjatorką powołania, a następnie prezesem Stowarzyszenia „Active Seniors in Piecki”. Angażuje się w pomoc na rzecz innych osób, a dzięki niej seniorzy czują się docenieni i spełnieni.

JANA JENDRYCKIEGO: Jan Jendrycki na co dzień jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. To osoba, która potrafiła pokonać w swoim życiu wiele, a dodatkowo ma siłę, by pomagać innym. W czasie pobytu w DPS całkowicie zmienił swoje życie. Od 2010 roku jest członkiem samorządu mieszkańców. Inicjuje wiele działań na rzecz Domu, dba o otoczenie i budynek. Przez innych mieszkańców nazywany jest „głównym konstruktorem”. Od kilku lat jest również aktorem-amatorem Teatru Węgajty. Ma talent artystyczny, więc zaangażował się w działalność terapii zajęciowej, gdzie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi. Był zapraszany przez lokalne przedszkola, szkoły i świetlice terapeutyczne, gdzie chętnie dzielił się swoją pasją.

Pan Jan przełamuje stereotyp osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. Pokazuje, że będąc w takim domu można udzielać się, być aktywnym, zarówno na terenie samego domu, ale też na zewnątrz.

Zwyciężczyni pogratulował burmistrz Kętrzyna – Ryszard Henryk Niedziółka, który w Kętrzynie miał okazję zrobić to osobiście. Wyróżnionemu Janowi Jendryckiemu gratulowała z kolei Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.

Osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca konkursu statuetkę. Otrzymali również upominki podarowane przez Federację FOSa i samorząd województwa oraz piękne albumy, które przekazała Jolanta Adamczyk z Lidzbarskiego Domu Kultury. Ich sylwetki zostaną też opisane w Magazynie GENERACJA.