Mikołajki 2020 – W głowie się mieści

 

W tym roku, tak jak w ubiegłym, Mikołaj odwiedził‚ z prezentami grzeczne dzieciaki w punkcie opieki prowadzonym przez Federację™ FOSa. 7 grudnia goś›ciem specjalnym, był pomocnik ś›więtego Mikoł‚aja – Bartł‚omiej Gł‚uszak, Prezes Zarzą…du Federacji FOSa – bardzo dzię™kujemy!
„€žW głowie się™ mieści”€to miejsce (ul. Mazurska 7w Olsztynie) gdzie odbywa się™ profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją… wykwalifikowane osoby posiadające niezbę™dną… wiedzę™ i doświadczenie w pracy z mał‚ymi dzieć‡mi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.
Projekt €”W głowie się™ mieś›ci -€“ opieka nad dzieć‡mi do lat 3″€ jest współfinansowany ze ś›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ‚ecznego.