Na pomoc domom pomocy

NA POMOC DOMOM POMOCY

W związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID -19 wiele środowiska w regonie wymaga aktualnie wsparcia i pomocy. Szczególnego zainteresowania i pomocy oczekują Domy Pomocy Społecznej. Na szczęście w naszym województwie nie stwierdzono jeszcze przypadków zakażeń wirusem. Chcemy jednak przygotować się na ewentualne pogorszenie sytuacji.

Potrzebujemy ludzi ODWAŻNYCH, wolontariuszy, którzy zdecydują się stanąć do tej nierównej walki i swoją pracą pomóc chorym, starszym i najbardziej potrzebującym. Jeśli czujesz, że możesz to zrobić, masz zdrowy organizm i bliska ci jest idea pracy wolontaryjnej- zgłoś się. Jeśli szukasz płatnej pracy, jako opiekun, pielęgniarka, rehabilitant, kucharka czy osoba sprzątająca także daj znak, znajdziemy DPS, który potrzebuje osoby na takie stanowisko.

Widzimy, ile osób okazało wrażliwość i solidarność społeczną w obliczu obecnego kryzysu. Wierzymy, że i teraz osoby starsze, stanowiące tak ważną część naszej społeczności, mogą liczyć na wsparcie dobrych ludzi.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji Na pomoc Domom Pomocy. Akcję realizujemy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach akcji prowadzimy rekrutację wolontariuszy, ale też osób chcących podjąć zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej.

Kto może się zgłosić?

Zgłosić się mogą zarówno osoby z kwalifikacjami (pielęgniarskimi, opiekuńczymi, innymi), jak i bez nich. Potrzeba bowiem osób zarówno do pielęgnacji, jak i zapewnienia funkcjonowania Domu, no. pracy w kuchni.

Jak można się zgłosić?

Zgłosić się można poprzez wypełnienie formularza wysłanie go na mail napomocdps@federacjafosa.pl

Co dalej?

We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazywać będziemy miejsca, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariackie lub personel. Współpraca nastąpi każdorazowo po ustaleniu warunków współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami a Domami Pomocy Społecznej (w obszarze umowy wolontariackiej lub innej, zabezpieczenia środków ochrony i in.)

Współpraca nastąpi każdorazowo po ustaleniu warunków współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami a Domami Pomocy Społecznej (w obszarze umowy wolontariackiej lub innej, zabezpieczenia środków ochrony i in.)

Kim jesteśmy?

Federacja FOSa to grupa organizacji i społeczników pomagających ludziom w potrzebie.
Od ponad 15 lat aktywnie działamy na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy aktywni w obszarach aktywizacji społecznej i zawodowej, wsparcia rodziny, osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży i wielu innych.

W obecnej sytuacji pandemii również realizujemy szereg akcji i działań społecznych, od szycia maseczek, produkcji przyłbic, poprzez wsparcie psychologiczne, do wsparcia żywnościowego, pomocy w zakupach, świadczeniu usług opiekuńczych czy wyposażenia dzieci w tablety i komputery.

Federacja FOSa jako partner Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu realizuje Program wspierający i rozwijający wolontariat długoterminowy- Korpus Solidarności, w ramach którego prowadzimy również niniejszą akcję rekrutacji wolontariuszy, ale też osób chcących podjąć zatrudnienie, do Domów Pomocy Społecznej.

Wolontariuszy zachęcamy także, aby korzystać z rządowej platformy, gdzie można zgłosić swoją gotowość pomocy https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel 668476381mail napomocdps@federacjafosa.pl

formularz na pomoc domompomocy