Nabór do punktu opieki “W głowie się mieści”

Nabór do punktu opieki
„W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3 ”

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które aktualnie pozostają bez pracy i aktywnie jej poszukują, a jednocześnie opiekują się dzieckiem do 3 roku życia oraz mieszkają w Olsztynie, bądź w powiecie olsztyńskim.
W ramach projektu, przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie powstał punkt dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 „W głowie się mieści”. Świadczenie opieki jest bezpłatne. Maksymalna liczba dzieci w grupie, to 5 osób, prowadzimy aktualnie 2 grupy.
Dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: federacjafosa.pl, w zakładce: projekty – aktualne oraz pod numerem telefonu 89 523 60 92.
Koordynatorem projektu ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk – e.mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl
Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.