Nagroda św. Jakuba dla Federacji FOSa

Miło nam poinformować, iż Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa otrzymała prestiżową nagrodę
Prezydenta Miasta Olsztyna „Statuetkę św. Jakuba”.
Jest to sposób docenienia efektów wieloletniej pracy osób, które w sposób szczególny angażują się w życie lokalnej społeczności, jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto i Prezydenta. Nagrody są wręczane w dziedzinach kultury, nauki, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna.
https://www.olsztyn24.com/news/39856-prezydent-spotkal-sie-z-mieszkacami-olsztyna-na-spotkaniu-noworocznym-po-trzech-latach-przerwy.html