Nagrody dojechały do Biskupca

Wychowankowie OREW z Biskupca znaleźli się z gronie nagrodzonych w konkursie „Moi dziadkowie i ja”. Dotarły do nich upominki z Federacji FOSa, więc podzieli się z nami zdjęciami. Dziękujemy!

Jak podkreślają wychowawcy, nagrodzone w konkursie osoby do wykonania prac podeszły z wielkim zaangażowaniem. Dyplomy i upominki są więc całkowicie zasłużone. Przypomnijmy, że konkurs zorganizował magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Był to konkurs na najlepszą opowieść/wspomnienie, pracę plastyczną i zdjęcie pod wspólnym hasłem „Moi dziadkowie i ja”.

Konkurs był skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, pracy plastycznej lub zdjęciu z opisem, przedstawili historie ze swojego życia, których bohaterami byli ich dziadkowie. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z całego regionu, najwięcej z Biskupca i Szyldaka. Wśród fundatorów nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego