NETTO wspiera nas w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Federacja FOSa otrzymała darowiznę od sieci handlowej NETTO w kwocie 15 000 zł na działania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy.  Pieniądze te przeznaczyliśmy na wsparcie utworzonego przez nas miejsce spotkań Ukraińców i mieszkańców Olsztyna chcących nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie – CAFE UKRAINA. Uchodźcy mogą skorzystać tu z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. Mają dostęp do dwóch komputerów wyposażonych w klawiaturę z cyrylicą i Internet. Organizujemy tam warsztaty i inne wydarzenia. Animatorką Café jest uchodźczyni z Ukrainy, posługująca się językiem ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Dodatkowo, dzięki otrzymanym środkom, mamy możliwość pokryć część kosztów związanych z wynajmem lokalu, który częściowo przeznaczyliśmy na punkt czasowej opieki nad dziećmi pochodzenia ukraińskiego. Większość uchodźców stanowią matki z dziećmi. Muszą załatwiać formalności, poszukiwać lokum i pracy. W to angażowane są też ich dzieci, ponieważ nie ma miejsc, w których mogłyby uzyskać opiekę. Nasz punkt czasowej opieki, czynny jest godzinach 8.00-16.00 w dni robocze. Zatrudniamy w nim, oprócz kadry polskiej, uchodźczynię z Ukrainy na stanowisku animatorki zabawy. Opieka nad dziećmi jest bezpłatna.

Cafe Ukraina