Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów

W środę, 16 marca, poznaliśmy nowy zarząd drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Federacji FOSa – Bartłomiej Głuszak przedstawił m.in. założenia projektu FOSy wspierającego aktywnych liderów środowisk seniorskich – „Rady Seniorów ReAktywacja”.

Spotkanie seniorów było okazją do podsumowań, ale również do podziękowań członkom pierwszej kadencji Rady za ich dotychczasową działalność. W czasie spotkania akty powołania otrzymali nowi członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podziękowania trafiły do rady pierwszej kadencji. Samorząd reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Jolanta Piotrowska, członek zarządu. W trakcie swojego wystąpienia marszałek województwa zwrócił uwagę na obecną sytuację polityczną, ale również fakt, jak właśnie dziś ważna jest współpraca. Podkreślił też ważną rolę aktywnych osób, które działają w Radach Seniorów.

– Jesteśmy społeczeństwem senioralnym. To dotyczy nie tylko naszego kraju, ale również województwa – ocenił Gustaw Marek Brzezin. – Ta liczba, zdaniem ekspertów, będzie rosnąć.

Ta rosnąca liczba seniorów ma ogromny wpływ na prowadzoną politykę senioralną samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

– Dzięki finansowemu wsparciu przez samorząd województwa organizacje pozarządowe zrealizowały w 2021 roku wiele działań na rzecz środowisk senioralnych, m.in. w obszarze edukacji i kultury, zdrowia publicznego, propagowania i promowania aktywności fizycznej osób starszych oraz rozwoju sektora pozarządowego czy pomocy społecznej – podkreślił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Po oficjalnej części uroczystości inaugurującej działalność drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyły się wybory zarządu.

Przewodniczącą Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego drugiej kadencji została Wiesława Przybysz, natomiast w zarządzie znaleźli się: Stanisław Brzozowski, Marek Gulda, Krystyna Kijewicz, Marek Miros, Jolanta Adamczyk oraz Lech Bober.

–  Pracowałam również w radzie pierwszej kadencji, jako przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ pełniłam wówczas funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – mówiła Wiesława Przybysz, nowa przewodnicząca. – Rada jest przede wszystkim organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy marszałku województwa. Podobnie, jak poprzednio, będziemy włączać się w prace nad przygotowywanymi dokumentami, ale również będziemy inicjować działania istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego województwa. Z uwagi na to, że liczba seniorów w naszym województwie szybko rośnie, musimy pamiętać, by włączać osoby starsze w różne procesy społeczne, ponieważ są to ludzie o bardzo wysokich kompetencjach. Warto, by ten potencjał wykorzystać.

Podsumowaniem inauguracji nowej kadencji był briefing prasowy organizowany przez Federację FOSa. Organizatorem była Federacja FOSa, która realizuje projekt „Rady Seniorów ReAktywacja” finansowany z program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym partnerem jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejne przedsięwzięcie, w którym FOSa współpracuje z seniorami. Wsparciem w powstawaniu i rozwoju rad seniorów Federacja FOSa zajmuje się od kilkunastu lat. Celem projektu „Rady Seniorów ReAktywacja” jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród grupy liderów seniorskich, szczególnie członków i członkiń gminnych i powiatowych rad seniorów poprzez wzmocnienie ich kompetencji i motywacji do działania.

Fotorelacja: Adrian Kołakowski