Nowe czasy, nowe wyzwania – spotkanie organizacji członkowskich FOSy

Od 7 do 8 września w Olsztynie odbyło się spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy, nowe wyzwania”. Poznaliśmy również laureatów nagrody Federacji FOSa na „Społecznika Warmii i Mazur”.

Dwa dni spotkania organizacji członkowskich było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o przyszłości, zarówno organizacji Federacji Fosa, jak i całej Federacji. We wtorek 7 września spotkanie zainaugurował Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa. Wśród zaproszonych gości była Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i dr hab. Jacek Poniedziałek, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– Ten czas był sprawdzianem naszego człowieczeństwa. Nagle okazało się, że nie jesteśmy samowystarczalni. Wielu z nas życie poddało próbie – czy nadajemy się na przyjaciół, sąsiadów. Osobom w izolacji trzeba było pomóc w zakupach czy wyręczyć salową w opiece nad dziećmi i pomóc w odrobieniu lekcji. Te dobre gesty, których wcześniej wagi nie dostrzegaliśmy, zyskały na znaczeniu – mówiła Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszego dnia poznaliśmy również laureatów nagrody Federacji FOSa na „Społecznika Warmii i Mazur”. Nagrody trafiły do Beaty Peplińskiej-Strehlau oraz Ryszarda Przytuły.

Pierwsza laureatka konkursu – Beata Peplińska-Strehlau jest przewodniczącą Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu.

– To osoba misyjna i wizjonerka, znana z nowatorskich rozwiązań oraz nieszablonowego myślenia. Tym symbolicznym tytułem pragniemy wyrazić uznanie za niezłomną, nonkonformistyczną postawę w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i opiekunów – argumentowało jury.

Laureatem nagrody FOSy został również Ryszard Przytuła, prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach.

– Dzięki takim osobom, jak Ryszard Przytuła i osoby, które skupia stowarzyszenie, rzeczywistość wydaje się bardziej przyjazna, ludzie życzliwsi, a życie w małych miejscowościach nie musi być nudne – podsumowało jury.

Uczestnicy mogli wysłuchać również znakomitego wystąpienia Jakuba Wygnańskiego, prezesa zarządu Fundacji Pracowni Zadań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Iwona Olkowicz – członkini Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Produktu Lokalnego “Wiatraki Mazur”, Arkadiusz Jachimowicz – Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezes Stowarzyszenia ESWIP, dr hab. Jacek Poniedziałek – socjolog, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wspomniany wcześniej Jakub Wygnański debatowali o przyszłości i wyzwaniach organizacji pozarządowych, migracji, sytuacji związanej z COVID-19 oraz m.in. ubóstwie energetyczny.

Spotkanie, jak zawsze, niosło w sobie walor integracyjny, do czego walnie przyczyniło się wieczorne ognisko pierwszego dnia.

Miało też wymiar międzynarodowy, bowiem mieliśmy okazję gościć dyrektora “Domu Polskiego” w Nowych Solczenikach na Litwie oraz działaczy polskich z rejonu solecznickiego. To wynik współpracy FOSy z Federacją Organizacji Kresowych w Olsztynie.