Ocalić od zapomnienia i przekazać wiedzę kolejnym pokoleniom

W czwartek, 18 stycznia w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie przedstawiciele organizacji kresowych z Olsztyna i województwa zaplanowali działania, które pozwolą zachować pamięć o Kresach. Wszyscy podkreślali, jak ważne jest stworzenie przestrzeni, by stowarzyszenia i fundacje mogły połączyć siły i działać wspólnie.

 

To było spotkanie zainicjowane przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa i Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. To też osoby, które przed laty uczestniczyły w Warmińsko – Mazurskim Kongresie Organizacji Kresowych, który odbył się przed siedmiu laty, we wrześniu 2017 roku.

Celem spotkania była kontynuacja podjętej przed laty idei o współpracy Warmińsko – Mazurskich Kresowian. Jak podkreślali uczestnicy ważne jest zachowanie wspomnień osób, które mają swoje korzenie na Kresach. Coraz mniej jest tych, którzy mogą osobiście przekazać nam swoją wiedzę z zakresu bogatych tradycji i zwyczajów Kresów Wschodnich.

– Trzeba zachować tę wiedzę, byśmy mogli przekazywać ją kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom, wnukom – mówił Paweł Bielinowicz z Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. – To, czego świadkami byli ich przodkowie, powinno być ważne również dla nich. Młodsze pokolenia nie pamiętają historii, bo jej nie znają. Ważne, by zaszczepiać pamięć o przeszłości, bo to sprawia, że budujemy tożsamość i świadomość o naszych korzeniach.

Piotr Bojarski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej wspomniał z kolei o gromadzeniu wspomnień i utrwalaniu historii mówionej. W czasie swojego wystąpienia zaprezentował również różne formy zachowywania wspomnień, oraz zaoferował swoją pomoc.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. przedstawiciele Związku Sybiraków z Olsztyna, Koła Kresowiaków – Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Fundacji dla Rodaka, Towarzystwa Przyjaciół Wilna z Lidzbarka Warmińskiego czy członek Towarzystwa Miłośników Wilna i Polesia.

– Fundacja dla Rodaka działa na rzecz głównie Polaków z Kazachstanu i Wschodu – mówiła Joanna Wilk-Yaridiz, prezes Fundacji dla Rodaka.  – Nasza działalność poszerzała się razem ze zwiększającą się liczbą działań oraz odbiorców, m.in. akcji „Kartka dla Rodaka” czy zbiórek. Dziś pomagamy rodakom ze Wschodu, a to wsparcie wciąż jest potrzebne. Także dla tych, którym udaje się po latach wrócić do ojczyzny.

Prezes Koła Kresowiaków – Stowarzyszenia Absolwentów UWM – dr Eryka Białowicz oraz dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska mówiły o spotkaniach połączonych z prelekcjami, które odbywają się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zachęcały do uczestnictwa m.in. w promocjach publikacji dotyczących Kresów oraz włączania się w działalność stowarzyszenia.

Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa mówił o potrzebie współdziałania, na rzecz większego rzecznictwa organizacji kresowych oraz tworzenia sieci organizacji, co przełoży się na zasięg ich oddziaływania. Podkreślali, iż przedsięwzięcia są ważne oraz są ważnym krokiem w działaniach, dzięki którym pamięć o Kresach będzie kontynuowana.