PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Zapraszamy Was do wyjątkowego wsparcia – poradnictwa specjalistycznego, nastawione na wsparcie bezpośrednio już tylko i wyłącznie Waszej organizacji.

Co dla Was mamy?

Poradnictwo z zakresu:

  1. Fundraising (m.in. pomoc w uruchomieniu kampanii, zbiórki, w przygotowaniu materiałów promocyjnych, filmów itd.)
  2. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w organizacji (m.in. budowanie wizerunku organizacji, social media, materiały promocyjne organizacji, pomoc i wdrożenie bezpłatnych narzędzi do komunikacji w zespole itd.)
  3. Zarządzanie zespołem i wolontariuszami (m.in. pomoc w strategii zarządzania zespołem,
    z systemem motywacyjnym, pomoc w opracowaniu dokumentów strategicznych np. Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania itd.)
  4. Finanse i kadry w organizacji (m.in. doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdania finansowanego, polityka rachunkowości, rozliczania finansowego projektów, w tym unijnych, ryczałtowych, dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników itd.)
  5. Planowanie strategiczne organizacji (m.in. pomoc w tworzeniu planów działania, rozwoju organizacji, ewaluacja dotychczasowych działań itd.)
  6. Tworzenie projektów ( m.in. pomoc w wypracowaniu koncepcji projektowych, w sporządzeniu projektu, doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczenia projektów itd.)

Przedmiot doradztwa z poszczególnych zakresów (1-6) będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb danej organizacji.

Do 27.10.2021 r. zbieramy zapotrzebowanie na doradztwo poprzez formularz zgłoszeniowy

Terminy realizacji poszczególnych spotkań z ekspertem będą dostosowane do potrzeb organizacji  i zachodzących w trakcie procesów.

W ramach wsparcia ekspert  wspólnie z przedstawicielem/lami organizacji pracować będzie nad poszczególnymi aspektami wpływającymi na rozwój i stabilizacje organizacji.

Wybór eksperta podyktowany będzie każdorazowo specyfiką organizacji i jej potrzebą. Zapewniamy, że ekspertami będą praktycy z bogatym doświadczeniem i wiedzą, osoby dobrze znające sektor pozarządowy.

W przypadku pytań dot. poradnictwa specjalistycznego oraz samego zgłoszenia potrzeby doradztwa prosimy o kontakt z koordynatorką Martą Liberadzką, tel. 89 523 60 92, 503 466 700, m.liberadzka@federacjafosa.pl.