Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
12-250 Orzysz
Adres – ul.Zielona 15
Biuro – ul. Wojska Polskiego 9a
msal@orzysz.org.pl