Fundacja “Przyszłość dla dzieci”

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn

Tel: (89) 539-74-04
Tel: (89) 539-74-32

Fax. (89) 539-74-02

e-mail: fundacja@przyszloscdladzieci.org