Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Morągu

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Morągu,

Plac Jana Pawła II 1,
14-300 Morąg.

Tel/fax (089) 757-63-60
e-mail: tpdmorag@wp.pl