Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

Telefon: 539 06 40 80

Email: zarzad@utw.ketrzyn.pl | utwketrzynbiuro@wp.pl