(p)Obudź swój mózg – czyli rozwój osobisty w oparciu o aktywność

21 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne odbyło się spotkanie pt. „(p)Obudź swój mózg – czyli rozwój osobisty w oparciu o aktywność”. Było ono okazją do dyskusji na temat świadomego rozwoju osobistego, jego psychologicznych podstaw, wartości i potrzeb które stanowią o jego kierunkach, a także o wpływie różnych rodzajów aktywności – przede wszystkim wolontariackiej – na kształtowanie kompetencji kluczowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami, ale też samorządu województwa (ROPS, Gmina Górowo Iławeckie) oraz instytucji publicznych służb zatrudnienia promujących wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie). Mieliśmy również przyjemność ugościć przybywających wówczas w Olsztynie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Portugalii, Łotwy, Niemiec i Rumunii z którymi Federacja FOSa współpracuje od lat – w tym w latach 2018 – 2020 w międzynarodowym projekcie poświęconym wolontariatowi osób starszych.

Spotkanie było przestrzenią do dyskusji nt. wykorzystaniu alternatywnych form edukacji wykorzystujących naukę poprzez doświadczenie. Podkreślano mocno wpływ wolontariatu w rozwój i jego skuteczność w procesach edukacyjnych, wychowawczych ale też związanych z rozwojem zawodowym i budowaniem sylwetki zawodowej i pozycji na rynku pracy. Tematy, które zostały poruszone to:

  • O neurofakcie w kwadrans, czyli jak bardzo niekorzystny wpływ na uczenie się ma stres – Facetka od stresu – Agnieszka Ewald, coach, trenerka, autorka programów edukacyjnych
  • Postaw na rozwój. Wolontariat i jego wpływ na nasz potencjał – Dr n. społ. Nina Woderska – Pracownia Integracji Pokoleń, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej
  • O nieobecności usprawiedliwionej, czyli dlaczego warto szukać alternatyw edukacyjnych? – dr Piotr Wasyluk, Wasyluk Projektowanie Kreatywne
  • Aktywność, uczenie się, rozwój. Jak zmieniać świat na lepsze i budować swoją markę osobistą w oparciu o wolontariat w ramach Korpusu Solidarności – Marek Zbytniewski, koordynator wolontariatu, Federacja FOSa
  • Akademia Cittaslow, czyli jak wszechstronnie wspierać rozwój mieszkańców małych miejscowości – Jacek Kostka, Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pierwszy wiceprezydent Cittaslow International.

To było niezwykle udane, pobudzające refleksje spotykanie. Zaangażowanie przedstawiciele różnych środowisk – naukowych, społecznych, administracyjnych pozwoliło na przyjrzenie się idei rozwoju poprzez aktywność i wolontariat z różnych perspektyw. Było ono niezwykle wartościowe i potwierdziło pozytywny wpływ jaki ma zaangażowanie wolontariackie na rozwój człowieka – zarówno w kontekście edukacyjnym jak i społecznym i zawodowym.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.