Podsumowanie 14 JOB-firmy

Zakończyła się 14 edycja JOB-firmy. W ciągu pięciu tygodni (4.04-11.05.2022) grupa uczestników projektu “W drodze do aktywności 2” z Olsztyna uczestniczyła w zajęciach i inicjatywach federacji FOSa, m.in. miejskiej akcji Open Piano 4. Pomagali też w przygotowaniu uroczystości “200 lat”. Na zakończenie odebrali certyfikaty uczestnictwa
Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany przez Federację FOSa w okresie 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r.  Jego celem  jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 240 osób zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (miasto Olsztyn i okoliczne gminy).