Pogadalnia, Posłuchalnia

“Opowiadaj
Nikt nie opowiada tak, jak ty,
Choć bajeczki te na pamięć znam,
Jakże wszystko to cudownie brzmi.
Siądź naprzeciw
Niech tam sobie leci, płynie czas,
Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz.”

Powyższy cytat zaczerpnięty z piosenki “Opowiadaj mi tak”, Zbigniewa Wodeckiego, stanowi doskonały opis wydarzenia Pogadalnia, Posłuchalnia, jakie odbędzie się w ramach akcji społecznej organizowanej w Olsztynie, w najbliższy piątek w godzinach 10:00-13:00 w Parku Jakubowo na Zatorzu.

Wszyscy mamy potrzebę komunikacji, lubimy mówić i być wysłuchanymi, lubimy kiedy nasz rozmówca daje nam przestrzeń swobodnej wypowiedzi a do tego przejawia żywe zainteresowanie tym, co mamy mu do powiedzenia. Niektórzy z nas są w swojej naturze ukierunkowani bardziej na słuchanie i uwielbiają opowieści innych. Spotkanie w ramach Pogadalni, Posłuchalni stanowi otwarcie zarówno na jeden, jak i drugi typ człowieka i ma umożliwić jego uczestnikom nieskrępowaną, swobodną rozmowę, w której obie strony zyskują. Akcja ma charakter otwarty i jest skierowana do każdego, kto chciałby przyjść, spotkać się z innymi ludźmi i spędzić ten czas na wspólnej rozmowie. Inicjatywa ma na celu zaaranżowanie platformy spotkań i rozmów, dzięki której osoby, biorące w niej udział nastawione są na aktywną rozmowę a tym samym pozbawione zostają lęku przed narzucaniem się przypadkowo poznanym ludziom. Pogadalnia, Posłuchalnia to miejsce, gdzie spotykamy się w określonym, wszystkim znanym celu, którym jest ROZMOWA. Tematyka dowolna, niczego nie narzucamy, po prostu przyjdźmy, spotkajmy się na świeżym powietrzu, wybierzmy sobie rozmówce, zajmijmy miejsce i dajmy upust swoim opowieściom.

Inicjatywa organizowana jest przez uczestników programu Job Firma, projektu „W drodze do aktywności-edycja 2” realizowanego przez Federację Organizacji Socjalnych FOSa.