Pomoc dla osób zależnych i ich rodzin

Przy Federacji FOSa już drugi rok działa Regionalna Strefa Pomocy adresowana do osób zależnych i ich rodzin, w sumie ponad stu osób z Olsztyna z okolicznych gmin. W ramach dwóch projektów realizowanych w strefie: “Wspieramy rodziny” oraz “Usługi dla rodzin osób zależnych” stale organizowane są samopomocowe grupy wsparcia. Uczestnicy o podobnych problemach natury psychicznej lub społecznej spotykają się regularnie i pomagają sobie nawzajem. Są aktywni na tyle na ile pozwalają im możliwości. Dzięki spotkaniom mają okazję zdobyć wiedzę na temat radzenia sobie osobistej trudnej sytuacji, wiedzę potrzebną do codziennego funkcjonowania w dramatycznie zmienionych warunkach zdrowotnych i życiowych,  zapobiegają też własnej izolacji poprzez kontakt z innymi ludźmi.

Ważną pomocą w radzeniu sobie w tych przypadkach, są warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny i redukcji stresu, podczas których uczestnicy aktywnie i twórczo spędzają czas. Ich uczestnicy mają również okazję do pracy w grupie, zdobywania umiejętności komunikacyjnych, a także poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem, dzięki którym zmniejsza się ryzyko wypalenia, częste przy opiece nad osobą niesamodzielną.