PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Terminy realizacji poszczególnych spotkań z ekspertem będą dostosowane do potrzeb organizacji  i zachodzących w trakcie procesów.

W ramach wsparcia ekspert  wspólnie z przedstawicielem/lami organizacji pracować będzie nad poszczególnymi aspektami wpływającymi na rozwój i stabilizacje organizacji.

Planujemy bezpośrednie doradztwo w zakresie zbieżnym z tematyką szkoleń i potrzeb organizacji, tj.

  1. Fundraising
  2. Planowanie strategiczne
  3. Zarządzanie finansami
  4. Zarządzanie zespołem i wolontariuszami
  5. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji
  6. Tworzenie projektów
  7. Rozwój sieci branżowych

Wybór eksperta podyktowany będzie każdorazowo specyfiką organizacji i jej potrzebą. Zapewniamy, że ekspertami będą praktycy z bogatym doświadczeniem i wiedzą, osoby dobrze znające sektor pozarządowy.

W przypadku pytań dot. poradnictwa specjalistycznego oraz samego zgłoszenia potrzeby doradztwa prosimy o kontakt z koordynatorką Martą Liberadzką, tel. 89 523 60 92, 503 466 700, m.liberadzka@federacjafosa.pl.