Pracowity tydzień rzecznika praw osób starszych

14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Tego dnia i przez cały tydzień w regionie obyło się kilkadziesiąt imprez z tej okazji. W kilku z nich uczestniczył Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego, dla którego był to bardzo pracowity tydzień.

14 listopada uczestniczył w konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pt. „Świadomość. Bezpieczeństwo. Wsparcie osób starszych”, poświęconej głównie przemocy wobec osób starszych. 15 listopada miał wystąpienia podczas Dni Seniora w Braniewie, zaś 16 listopada przeprowadził wykład na temat praw osób starszych dla grupy seniorów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (plakat na zdjęciu). 18 listopada, wspólnie z przedstawicielem policji, rzecznik mówił o nadużyciach wobec osób starszych, podczas Gminnych Dni Seniora w Pieckach.
Dodatkowo, 17 listopada Stanisław Brzozowski uczestniczył w IX Konferencji Naukowej „Starzenie a późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym” na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie przedstawiając referat pt. „Kiedy zaczyna się stalking?”