Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2

Wsparcie w projekcie obejmuje: pracę socjalną, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animację społeczną i realizację inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 23 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnienia.

Projekt realizowany przez FOSę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wartość ogółem: 1.590.075,12 zł (wkład UE: 1.351.563,85 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2022-04-30.

 

Koordynator projektu: Elżbieta Puchalska, kontakt: e.puchalska@federacjafosa.pl

Siedziba OKIS: Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2 (domofon 200), telefon: 799 099 884

Aby zgłosić się do projektu na lata 2020-2021 wypełnij ankietę dostępną na stronie.

lub prześlij formularze pocztą

 

 

 

 

 

0.-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

1. Formularz rekrutacyjny - pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

6. Rezygnacja z uczestnictwa

óświadczenie osoby bezrobotnej