„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. „Strażnicy Pamięci”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej seniorów. Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiązywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb.

Projekt skierowany jest do:

  • osób starszych mieszkających w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)
  • osób starszych pełniących funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (8 os.)
  • wolontariuszy młodzieżowych pielęgnujących pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os.)
  • otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

DOFINANSOWANIE: 33 147,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 38 727,00 zł