Aktywne Rady Seniorów

Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS realizowany był przez FOSę w roku 2019.

Jego celem było wspieranie powstających i już istniejących rad seniorów na Warmii i Mazurach w tym Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla liderów organizacji seniorskich z gmin uczestniczących w projekcie, a także dla SRSWW-M (w Lidzbarku Warmińskim), zorganizowane zostało także III Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów w Olsztynie oraz wojewódzki konkurs (wspólnie z ROPS) na "Aktywnego Seniora".

Projekt był kontynuacją projektów realizowanych we wcześniejszych latach