“Architektki zmiany”

Projekt pt. „Architektki zmiany” jest realizowany w okresie 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. przez Federację FOSa wraz z partnerem Fundacją "Dwa Skrzydła UA".

Architektki Zmiany to projekt skierowany do 48 uchodźczyń z Ukrainy (48 kobiet z 40 dziećmi). Jego głównym celem jest wsparcie uczestniczek w adaptacji społecznej w nowej rzeczywistości poprzez udział w serii warsztatów rozwojowych, przedsiębiorczości, wsparciu mentora i wolontariuszy, organizację wspólnych inicjatyw integracyjnych.

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach uczestniczki odbudują utracone poczucie własnej wartości, a odkrywając swoje pasje i ukryte talenty nadadzą swojemu życiu nowy sens. Otrzymają wsparcie specjalistów w znalezieniu pracy, która obecnie jest dla nich kluczową wartością. Działania integracyjne i współpraca z wolontariuszami pomogą im zasymilować się z lokalnym społeczeństwem i bezpiecznie odnaleźć się w obcej kulturze.

Korzyści wynikające z projektu

  • 96 uchodźców, którzy wzięli udział w projekcie
  • 384 godziny aktywnych warsztatów rozwojowych
  • 48 uchodźczyń objętych wsparciem mentora przedsiębiorczości
  • 384 godziny opieki nad maluchami i szkolenia dla starszych dzieci
  • 2 inicjatywy kobiece
  • 48 kobiet zwiększyło wiedzę na temat zasad polskiego rynku pracy
  • 48 kobiet zwiększy umiejętność posługiwania się językiem polskim
  • Co najmniej 30 dzieci zwiększy swoją zdolność do regulowania emocji
  • Co najmniej 20 młodych ludzi zwiększy swoją zdolność do pracy zespołowej

Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny tutaj.

Projekt jest sfinansowany ze środków Fundacji ALSTOM.

Wartość dofinansowania: 71 596,00 Euro.

Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska a.karczewska@federacjafosa.pl i Marta Liberadzka m.liberadzka@federacjafosa.pl

telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700