“Cafe Ukraina”

Projekt pt. „Cafe Ukraina” jest realizowany w okresie 15.04.2022 r. do 31.05.2022 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania to doraźne wsparcie wynikające z wojny w Ukrainie. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 działania:

1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie, które prowadzić będziemy we współpracy z Biblioteką Wojewódzką i innymi partnerami. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką będą mieli dostęp do dwóch komputerów wyposażonych w klawiaturę z cyrylicą i Internet, skorzystać z oferty czytelniczej. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia z języka polskiego, warsztaty artystyczne, zajęcia wyjazdowe do Ośrodka dla Uchodźców w Łańsku, itd.

2. Opieka nad dziećmi – w wynajmowanym przez nas lokalu, w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 zapewnimy Punkt czasowej opieki, czynny w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700