COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING


- celem projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) była poprawa oferty edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizował krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Projekt badał to z perspektywy społeczności i chce promować sposoby maksymalizacji pozytywnych rezultatów.

Projekt był skierowany do osób w wieku 65+, średnia liczba beneficjentów 25 na partnera (4x25 = 100) i finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu :

Community Action Dacorum (Anglia)
Junapils novada Dome (Łotwa)
Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Universidade sénior de evora (Portugalia)

Czas realiacji projektu - 01.11.2017 - 31.10.2019