“Federacja FOSa- ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO z Warmii i Mazur”

Projekt pt. „Federacja FOSa- ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO z Warmii i Mazur” jest realizowany w okresie 30.06.2021 r. do 31.12.2022 r. przez Federację FOSa.
Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia kompetencji organizacji socjalnych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Bezpośredni odbiorcy projektu to 50 osób i 20 organizacji pozarządowych.

Dzięki realizacji wsparcia edukacyjnego, eksperckiego i informacyjnego oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw nastąpi wzrost potencjału Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w realizacji zadań statutowych na rzecz organizacji członkowskich i współpracujących, co zagwarantuje trwałość i skuteczność świadczonego na rzecz organizacji członkowskich wsparcia. Działania edukacyjne i wsparcie ekspertów wpłyną na podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu prowadzenia działań, w tym świadczenia usług społecznych u 50 przedstawicieli 20 socjalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa. Zapewni to trwałe zwiększenie skuteczności działań i zaangażowania w życie publiczne 20 objętych wsparciem socjalnych organizacji pozarządowych. Działania projektu, w tym edukacja, spotkania organizacji członkowskich, podejmowanie wspólnych inicjatyw przełożą się na wzrost stopnia integracji i współpracy organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych FOSa oraz wzrost stopnia identyfikowania się z Federacją i sieciami branżowymi.

W ramach projektu:
1. Odbędzie się 6 specjalistycznych szkoleń
2. Odbędzie się w sumie 560 h poradnictwa specjalistycznego z zakresu 6 tematów i 80 h dla liderów sieci branżowych.
3. Odbędą się 4 wspólne inicjatywy organizacji członkowskich Federacji
4. Odbędzie się dwudniowe spotkanie organizacji członkowskich Federacji dla 50 osób
5. Organizacjom członkowskim Federacji zostanie przekazanych co najmniej 160 informacji w formie newslettera i innych formach.
6. Powstanie co najmniej 20 opracowanych i wdrażanych strategii rozwoju – fundraisingu, zarządzaniem finansami, zespołem, komunikacji, pozyskiwania środków, itd.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030”
Wartość dofinansowania: 280 942 zł.