Fundraising. To działa!

"Fundraising. To działa!"

Projekt jest realizowany w okresie 04.05.2020 - 31.12.2020 przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, zadanie finansowane ze Środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele szkolenia:

Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcanie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.

Wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od lipca do grudnia 2020 roku; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB) otrzymają wsparcie profesjonalnego fundraisera w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczoną fundraiserkę Marię Olszewską.

Co daje udział w projekcie?

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje:
- fundraising, definicja, źródła pochodzenia, zasady i zastosowanie,
- efektywne wdrażanie fundraisingu,
- sposoby zbierania funduszy i darowizn na cele społeczne,
- komunikacja celów fundraisingowych,
- pracowanie mapy społeczności,
- powody, dla których ludzie wspierają finansowo organizacje społeczne,
- fundraiser, jego rola i zadania oraz jego status w organizacji,
- cykl relacji z darczyńcą,
- przygotowanie kampanii fundraisingowej, plan działań.

Wartość całkowita projektu: 9 375,00 zł

Koordynator projektu: Beata Jakubiak
e-mail: b.jakubiak@federacjafosa.pl

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie