Local and International Acitve Seniors

Projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) był finansowany przez Erasmus+  realizowany był przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia)
Celem projektu było zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostały materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami. Odbyły się wizyty studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów. Przeszkolonych zostało 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju). Na koniec opracowano wytyczne dotyczące wolontariatu dla seniorów i organizacji pozarządowych.
Projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany  był w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2019

W ramach projektu czworo seniorów z Olsztyna uczestniczyło w 2019 roku wymianie z organizacjami we Włoszech i Francji.